STENA RECYCLING sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny Pustków Żurawski

Budowa punktu zbierania odpadów w Pustkowie Żurawskim wykonana w systemie "zaprojektuj i zbuduj" wraz z przeprowadzeniem procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę i na użytkowanie.

W ramach prac wykonano :

  • Place manewrowe o nawierzchni betonowej o powierzchni ca 9 500m2
  • Drogę dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej dla ruchu KR4 3 200m2
  • Kanalizację deszczową wraz z przepompowniami i separatorem
  • Kanlizację sanitarną i wodociągową
  • Zasilanie elektroenergetyczne obiektu (800kW) wraz z zasilaniem obiektów i oświetleniem
  • Wiatę jednonawową o konstrukcji stalowej i wymiarach 36/36/16m
  • Remont i adaptację budynku magazynowego na obiekt biurowo-magazynowy
  • Remont budynku magazynowego
  • Remont i adaptację budynku magazynowego na zaplecze socjalne dla 40 osób
Czas realizacji : sierpień 2011-luty 2012

Inwestor : STENA RECYCLING sp. z o.o.

Zobacz Budowy

Kontakt

KBH-Inwest Sp. z o.o. Sp. k.

Adres: ul. Tulipanowa 2, Ślęza
                              55-040 Kobierzyce
Telefon: +48 71 364 31 44
FAX: +48 71 364 31 30
E-mail: biuro@kbhinwest.pl

• Dział ofertowania
Kamil Biajgo tel. 533 573 195
e-mail : kamil.biajgo@kbhinwest.pl

• Dział zaopatrzenia i sprzętu
Daniel Stec tel. 533 568 654
e-mail : daniel.stec@kbhinwest.pl

• Kierownik Biura
Karolina Dudkowska tel. 533 569 437
e-mail : karolina.dudkowska@kbhinwest.pl