ETO Magnetic ul.Kwiatkowskiego Wrocław

Wykonanie platformy-wzmocnienia podłoża w celu umożliwienia budowania nasypów na nienośnym podłożu gruntowym. Prace na powierzchni ca 4 500m2 zostały wykonane w trzy dni robocze .

Czas realizacji : grudzień 2008

Generalny Wykonawca : ERBUD SA

Zobacz Budowy

Kontakt

KBH-Inwest Sp. z o.o. Sp. k.

Adres: ul. Tulipanowa 2, Ślęza
                              55-040 Kobierzyce
Telefon: +48 71 364 31 44
FAX: +48 71 364 31 30
E-mail: biuro@kbhinwest.pl

• Dział ofertowania
Kamil Biajgo tel. 533 573 195
e-mail : kamil.biajgo@kbhinwest.pl

• Dział zaopatrzenia i sprzętu
Daniel Stec tel. 533 568 654
e-mail : daniel.stec@kbhinwest.pl

• Kierownik Biura
Karolina Dudkowska tel. 533 569 437
e-mail : karolina.dudkowska@kbhinwest.pl