Obwodnica wschodnia Wrocławia

Wykonanie warstwy wzmocnienia górnej warstwy nasypu stabilizacją Rm 2,5 MPa (warstwa technologiczna) gr.10cm na całej długości wykonywanego odcinka drogi (ca 50 0000m2 podbudowy). Rozścielenie i wyprofilowanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego na wykonanej stabilizacji .

Czas realizacji : marzec-listopad 2011

Generalny Wykonawca : SKANSKA SA

Zobacz Budowy

Kontakt

KBH-Inwest Sp. z o.o. Sp. k.

Adres: ul. Tulipanowa 2, Ślęza
                              55-040 Kobierzyce
Telefon: +48 71 364 31 44
FAX: +48 71 364 31 30
E-mail: biuro@kbhinwest.pl

• Dział ofertowania
Kamil Biajgo tel. 533 573 195
e-mail : kamil.biajgo@kbhinwest.pl

• Dział zaopatrzenia i sprzętu
Daniel Stec tel. 533 568 654
e-mail : daniel.stec@kbhinwest.pl

• Kierownik Biura
Karolina Dudkowska tel. 533 569 437
e-mail : karolina.dudkowska@kbhinwest.pl